દશેરા…..


બુરાઇ પર અચ્છાઇના વિજયનું પર્વ એટલે દશેરા….
દરેક વ્યક્તિની અંદર બેઠેલા દુર્ગુણોને આજે રામના હાથે પરાસ્ત થઇ જવા દો ..સદગુણોનું મહત્વ આપણે આ દુર્ગુણોને લીધે જ સમજી શકીએ છીએ ..બસ એક નાનકડો સંકલ્પ કરી લઉં કે ભલે હું કોઇને હસાવી ના શકું પણ ક્યારેય હું કોઇના આંસુનું કારણ ના બનું…કોઇને સુખ ના આપી શકું કઇં નહીં પણ કોઇના દુ:ખનું કારણ ન જ બનું ….

આ વાત ખૂબ નાની પણ જો અમલ કરીએ તો કદાચ એક સન્માર્ગ તરફ લઇ જતી કેડી……

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s