ગાંધીજીને શત શત વંદન…..


સત્ય એ એવું ઓસડીયું છે જે માત્ર કડવું લાગે છે…
એને બોલવા અને સાંભળવા અને જોવા માટે હિંમતની બહુ જરુર પડે છે….ન બોલવાથી સર્જાતી જે મુશ્કેલીઓ સર્જાય છે એને છુપાવવા બીજા કેટલાય અસત્યોની હારમાળા સર્જાય છે…એક વાર બોલવાની હિંમત આવે તો કદાચ લોગોની ભીડ આસપાસ ઓછી થાય પણ શેષ વધે છે એ જીવનભરનાં સાથી મિત્રો તરીકે ઓળખાય છે…દિલમાં હમેશા એક હળવાશનો અનુભવ થાય છે….
આજે એક મારું સત્ય …હું લખું છું તે મારા આદર્શ જીવનની મારી કલ્પના છે જેને હું હંમેશા જીવવા ચાહું છું પણ વાસ્તવિકતામાં હું જીવી નથી શકતી …..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s