પરીક્ષા….


પરીક્ષા -કસોટી એ શું છે ? સામાન્ય રીતે એ વાતને શાળા કોલેજ દરમ્યાન ખૂબ મહત્વ અપાય છે અને જેટલા ગુણાંક વધારે એટલી તેજસ્વીતા વધારે એવો કોઇ માપદંડ ખરો…પણ ના ખરી પરીક્ષા તો આ જીવનનાં સમરાંગણમાં પગ માંડીએ ત્યારે જ શરુ થાય છે …ત્યાં કોઇ અભ્યાસક્રમ નથી કે નથી મૌખિક કે લેખિત કસોટી કે નથી હોતો કોઇ નક્કી કરેલ વર્ષ ડિગ્રી કોર્સ…જ્યારે આપણા આદર્શો પરિસ્થિતિની વિપરીતતા થી ટકરાય અને અને પોતાને નિષ્ફળતાને ગળે લગાડીને પણ જાળવે ત્યારે માણસ પોતાના અસ્તિત્વની સ્વની આતમરામની પરીક્ષામાં પાસ અને કદાચ દુનિયાની નજરે નાપાસ …અને દુનિયાની નજરે સફળ નીવડેલ વ્યક્તિએ પોતાની જાતને કેટલી વાર છેતરી હશે એ વ્યક્તિ પોતાની સ્વ પરીક્ષામાં એટલી વાર નાપાસ થયો હશે ..કદાચ એટલે જ પહેલી વ્યક્તિ ઊંઘ લાવવા ગોળી નહીં ખાતી હોય અને બીજાને એના વગર ઊંઘ આવતી નહીં હોય …..
જીંદગીમાં ઘણી વ્યક્તિઓને સફળતા મૃત્યુ પછી સાંપડે છે …પણ એ વ્યક્તિઓ એક બાબતે તો ઐક્ય ધરાવે છે કે તે લોકો કોઇ સંજોગોનાં વાવાઝોડા સમક્ષ ઝૂક્યા નથી પણ સંજોગોને એમની સામે ઝૂકવું પડ્યું છે…..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s