જીવનસાથી…


          રાહિલના મનમાં એક કશ્મકશ હતી .ઇશા અને નિશા બેઉ તેને એકસરખી ગમતી હતી. મમ્મી પપ્પાએ અંતિમ પસંદગ રાહિલ પર છોડી હતી …સામે ઇશા અને નિશા બેઉના મમ્મી પપ્પાને પણ રાહિલ પસંદ હતો …બેઉ છોકરીઓના સ્વભાવમાં ઉત્તર દક્ષિણનું અંતર …
             અચાનક રાહિલને એક વર્ષના કોર્સ માટે અમેરિકાની એક યુનિવર્સિટીએ સિલેક્ટ કર્યો. જીવનમાં જવલ્લે જ મળે એવો ચાન્સ હતો …ઇશા ચિડાઇ ગઇ …એક વર્ષ માટે દૂર રહેવાનું ???અને તારે તો વળી ભારતમાં જ રહેવું છે…..નિશાને મળ્યો રાહિલ…તેણે કહ્યું લગ્ન તો વર્ષ પછી પણ થઇ શકે છે પણ આ તક વારંવાર નથી આવતી…રાહિલ તારે જવું જ જોઇએ….
રાહિલની દ્વિધા ટળી ગઇ …સાચા જીવનસાથીની પસંદગી થઇ ગઇ….

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s