મારું શમણું


મારું શમણું નાં સુકાઈ જાય ,
ચાલો એને પાણી થી પલાળી લઉં …
થોડી કાગળની નાવડી છે એમાં મુકેલી તરવા ,
થોડા તૂટેલી બંગડીનાં ટુકડા છે …
પેલી ઢીંગલીનું ફરાક સીવેલું જેને જાતે ,
થોડા જુના બક્કલ સહેલીએ આપેલા મને ….
પેલા પાંચીકા ને સતોલીયા ના ટુકડા ,
નદીની રેત માંથી વીણેલા શંખલા ના ટુકડા …
છીપલાંમાંથી મોતી ગયા ક્યાં?
 એ મારે માટે છે  આજે પણ કોયડો ….
પેલી તૂટેલી સ્લેટ નો એક ટુકડો ….
માંએ જયારે ફેંકી દીધેલો બહાર ત્યારે કરેલો કજીયો …
બહાર થી કચરા જેવી લગતી વસ્તુ થી શણગારેલો મારો ખજાનો મેં ….
દુનિયા ને ક્યાં ખબર એમાં હજુય મારું બચપણ જીવે છે …
આજે જયારે એકલવાયું લાગે છે મને
માળીયે થી પેટી ઉતારું છું
એને પાણી પલાળી ને નહીં
મારા આંસુ લૂછેલા ભીના કપડા થી લુછીને જોઉં છું ….
મારું બાળપણ મને યાદ કરે છે કે નહીં ??????
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s