સંગીત…


ષડ્જનાં સંગાથે રિષભ ભળે ત્યારે ગાન્ધારે ગૂંથાયેલા ગીતોના માધ્યમ સૂરોમાં ઘોળાતી એક પંચમ અદા પર ધૈવતના દૈવત્વની રેખાઓમાં નિષાદના નાદે આ હૃદય પણ નર્તન કરે છે ત્યારે ….

ક્યારેક જીંદગીમાં ચારે તરફ અંધકારનો અનુભવ થાય ત્યારે સમજવું કે ઈશ્વરનો ગેબી હાથ તમારી તરફ તમારી મદદ માટે લંબાઈ ચુક્યો છે ….

સરગમની પ્રીતિનું આ તાન અને નિશબ્દ મૌન પણ ઈશ્વરનાં સંગીતના સંગીતને સાંભળે છે આપણા અંતરનો અવાજ અને એ પળે એ એક જ પળમાં દુનિયા બદલાઈ જાય છે . પ્રકૃતિમાં ના આ નિનાદમાં ઝબ્કોલાઈ જવાનું સૌનું સૌભાગ્ય નાં પણ હોય અને જયારે આ નિનાદ તમને પોતાની ગોદમાં પોઢાવીને શાતા અર્પતો હોય ત્યારે એ સુરને પારખનાર જ ખરો પ્રેમી છે સંગીતનો …..

બોલો તમે કોણ છો ?????

સુરના સાયુજ્યમાં અંતરમનને ઓગાળનારા

કે પછી

કર્ણ પટલ પર ધરી હથેળીને બધીર બની જનારા ???

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s