કવિતા ,વાર્તા અને વર્ણન…


કાલે મુકેલી કવિતા ,વાર્તા અને વર્ણન કરતી વખતે માત્ર એક તસ્વીર મારી સામે હતી ….અને તે આ …કદાચ તમારી કલ્પના થી જુદી હશે …પણ કાલે એનું વિવરણ જરૂર કરીશ …

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s