જય હિન્દ …..


પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભ કામનાઓ પ્રત્યેક ભારતવાસીને …..
સ્વતંત્રતા દિવસ અને પ્રજાસત્તાક દિવસ વચ્ચે ગૂંચવાઈ જતી આજની પેઢીને મન એક રજા હશે …પણ આપણા દેશનું બંધારણ શ્રી બાબા સાહેબ આંબેડકરના નેતૃત્વમાં ઘડાયું અને એનો અમલ આજની તારીખે સન 1950 માં થયો ….
આ તો બધા જ જાણીએ છીએ ….પણ આજે આપણે આટલા બધા ગુચવાયેલા કેમ છે ??? તેનું મારી દ્રષ્ટીએ એક કારણ છે ….
પહેલા દેશનું બંધારણ હતું જેનું સન્માન કરવામાં આવતું …એવું જ ઘર નું પણ વણલખ્યું એક બંધારણ એટલે કે નિયમાવલી સભ્યો માટે બનાવવામાં આવતી અને એનું પણ સન્માન થતું …..શહેર અને રાજ્ય પણ પોતાના આગવા અસ્તિત્વ માટે કેટલાક નિયમો પાળતા ( દા ત . ગુજરાતમાં દારૂબંધી ..અહીં પળાય છે કે નહીં એ સવાલ નથી ..પણ એ આપણા ભલા માટે છે અને એને લીધે આપણે સૌ મહદ અંશે સુરક્ષિત પણ છીએ )…….
પણ હવે વિભક્ત કુટુંબના અલગ બંધારણ ..એમાં સૌ સભ્યો ના પણ અલગ અલગ વિચારો પર આધારિત અલગ અલગ બંધારણ …અને એ માત્ર અને માત્ર પોતાની અનુકુળતા પર જ આધારિત ..એમાં “સૌનો ” વિચાર ના હોય …અને પોતાના બંધારણને માન આપવું જ એવો દુરાગ્રહ ….અને છેલ્લે કહેવાય આપણે તો સ્વતંત્ર દેશના નાગરિકો છીએ ….એટલે જે સામસામાં વિગ્રહ થતા જાય ..એમાં દેશનું બંધારણ સમજવું થોડું મુશ્કેલ પડ્યું છે ….
દેશ પાસેથી પોતાના હક્કો પ્રત્યે સભાન નાગરિકો પોતાની ફરજ માટે સભાન છીએ ખરા ?????? હક્ક લેતી વખતે ફરજ બજાવવાનું યાદ આવે છે ખરું …..આપણે સર્વ સાર્વજનિક સગવડો માટે ગમે તે કહીએ પણ તેને માટે આપણે નિયમિત ઇન્કમ ટેક્ષ અને તે પણ સાચા સ્લેબથી ભરીએ છીએ ખરા ??? ( આમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને મધ્યમ નોકરિયાત વર્ગ સામેલ નથી )…ગરીબોને પેટ ભરવા માટે પણ પુરતી આવક હોતી નથી તે પણ સમજીએ છીએ …
તો હક્ક જેટલા જ ફરજો પ્રત્યે સભાન બનીએ ..વાણી સ્વાતંત્ર્ય સાથે કોઈને શાંતિથી સાંભળતા પણ શીખીએ …..
જયારે ઘરનું બંધારણ રાજ્યના બંધારણ અને દેશના બંધારણ સાથે મેચ થશે ત્યારે આ દેશ ફરી સુવર્ણ યુગ માં પ્રવેશશે …..
જય હિન્દ …..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s