=બસ એમ જ આજે ..કવિતાની છબી


ગઝલની ગલીમાં મખમલના ગાલીચા હતા ,
તોય પગ મુકતા કાંટો વાગ્યો જાણે કેમ ???
તેના શબ્દ કચરાયા હશે અને એટલે જ ,
ભીતરનું દર્દ ઘવાયું હશે લગીરેક ???!!!!
આટલી કોમળ દેહ ધરીને ક્યાંય સંતાતી ,
બસ અર્થની ગલી જાણે ભૂલભુલૈયા ,
અર્ધું સમજાય અર્ધું ના સમજાય અને
અને સાંજ ઢળી જાય , અને પેલા અશ્રુબિંદ થી
ઘવાઈ જાય આંખો અને અર્થ એમાં ઓગળી જાય ….
એ કલમ એ કાગળ પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ છે ,
એમને તો અર્થ ના ઘાવ જીવવાનું જાણે
હવે તો નવી લાગણીઓ ના રંગ અને રંજ રોજિંદુ જીવન છે ….
ઘા થી થઇ ગયું એનું દિલ કોઈ પથ્થર છે !!!!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s