આપણે આવા કેમ ??? (4)


કહે છે એક નૂર આદમી હજાર નૂર કપડા ..કપડા વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વનું પહેલું પ્રતિબિંબ છે …સરસ સ્ટાઈલ માં રહેતા લોકોથી આપણે પ્રભાવિત રહીએ છે ..અને સાદા સીધા લોકો આપણને સરળતાથી આકર્ષી નથી સકતા ..સ્ટાઈલમાં કહેવાતી ખોટી વાત સાચી લાગે અને સીધી રીતે સરળતા થી કહેવાયેલું સત્ય અસરકારક ના લાગે …સરળ અને સીધા માણસો મોટાભાગે અન્યાય નો ભોગ બને છે સમાજમાં ..
વાંક આપણી સમજનો કે સમાજની ??? જ્ઞાનને પુરાવા આપવા પડે પોતાની સત્યતા ના ????!!!!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s