આપણે આવા કેમ ??? (5)


આધુનિક હોવાનો પ્રબળ દાવો કરતા આપણે હજી પણ અસ્પૃશ્યતાને જડતા થી વળગી ને બેઠા છીએ .. હજી પણ સોસાયટીના રસ્તાઓ કે ફ્લેટના કંપાઉંડને રોજ વાળીને સ્વચ્છ કરતા અને ઘેર ઘેર આપણી કચરા ટોપલીમાંથી કચરો ભેગા કરતા ભાઈ કે બહેનને ભૂલ થી પણ અડી નાં જવાય એટલી સાવચેતી આપણે અચૂક રાખીએ છીએ અને એ લોકો આપણાથી દૂર રહીને રસ્તો આપે છે અને અધ્ધર થી એમની સાથે વસ્તુની આપ લે કરીએ છે .જો એ લોકો સંજોગોવસાત ના આવે અને એ કચરો યથાવત પડેલો હોય ત્યારે ક્યારેય એ વિચાર આવે છે કે ખરેખર ગંદુ કોણ છે ???જે પોતે સ્વચ્છ રહે છે અને આપણી આજુબાજુ પણ સ્વચ્છ રાખે છે એ લોકો કે ભૌતિક અને વૈચારિક પ્રદુષિત આપણે ?????

Advertisements

3 thoughts on “આપણે આવા કેમ ??? (5)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s