આપણે આવા કેમ ??? (8)


આપણી પાસે જે પણ કંઈક છે એના માટે આપણે ખરેખર કેટલી લાયકાત ધરાવીએ છીએ ?? આનો જવાબ તટસ્થ રીતે આત્મ મૂલ્યાંકન કરીએ તો અનુભવીશું કે લાયકાત કરતાં ઘણું વધારે આપણને મળી ગયું છે …તોય આપણી માંગણીઓની યાદી ભગવાન પાસે યાચના કરવાનું લીસ્ટ લાંબા કેમ થતા જાય છે ????

Advertisements

2 thoughts on “આપણે આવા કેમ ??? (8)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s