પૂજ્ય પપ્પા


પૂજ્ય પપ્પા ,
તમે અને મમ્મી નાના હતા અમે ત્યારે ઘરની ગંભીર વાતોની, મુશ્કેલીઓ ની એકલા જ ચર્ચા કરતા અને અમે પૂછીએ ત્યારે કહેતા નાના છો એટલે સમજ ના પડે હોં …!! અમે ફરી રમવા માંડતા . ખુશીઓ ની વાતો અમારી સાથે વહેંચતા અને દુઃખો ની ક્યારેય નહિ … અમને ફક્ત ખુશ જોવા માંગતા એટલે કદાચ તમે અમને કશું ખોટું કરીએ તો ધમકાવતા ,ખીજાતા અને ક્યારેક તો ભાઈને માર પણ પડતો … પણ આજે એના થકી મળેલા સદગુણની મહેંક અમારા જીવનમાં પ્રસરે છે ….
પપ્પા તમે હવે ઉંમરમાં મોટા થયા અને સ્વભાવે બાળક જેવા , તમે અમારી બાળહઠ પુરી કરતા અને અમે હવે તમારો હાથ પકડીને ચાલીએ છીએ . તમારું બાળપણ પણ માણીયે છીએ …
કદાચ ક્યારેક કશું છુપાવીએ છીએ પેલી વાત ની જેમ જ કે તમે દુઃખી ના થાવ ..
મન થાય છે ફરી એક વાર બાળક બનીને તમારી સાથે જઈએ ..
તમારી દીકરી ..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s