ફ્લેશબેક


મિત્રો,
Gujarati.pratilipi.com પર હાલ 1લઈ ફેબ્રુઆરી થી ” સિક્રેટ સુપરસ્ટાર કોન્ટેસ્ટ ” શરૂ થયેલ છે .
આમાં મારી પાંચ કૃતિઓ મોકલેલ છે .
2015 પહેલા ની મારી કૃતિઓ નો ફરી એક વાર રસાસ્વાદ માણવા આપ નીચે જણાવેલી લિંક પર આવશો .
1. https://gujarati.pratilipi.com/story/ચાલો-તમને-શિયાળો-પાઠવું-છું-SfqlAZP0sHgw
2. https://gujarati.pratilipi.com/story/મારામાં-મીરાં-તારામાં-રાધા-sLZUrqoxyXFW
3. https://gujarati.pratilipi.com/story/સખળ-ડખળ-ZyMnikfj5C62
4.https://gujarati.pratilipi.com/story/અ-લેટર-ટૂ-લોર્ડ-ક્રિશ્ના-iq4ePvMTj4Vn
5. https://gujarati.pratilipi.com/story/સિમ્પલ-લાઈફના-કેટલાક-કોમ્પ્લીકેશન્સ-DE7UXOAzOtJp

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s